FORENINGEN AF BØRSNOTEREDE 

VÆKSTVIRKSOMHEDER

En interesseorganisatorisk stemme for økosystemet af børsnoterede vækstvirksomheder

Ny forening for Børsnoterede Vækstvirksomheder 


FBV repræsenterer økosystemet af virksomheder, der ønsker eller har valgt at lade sig børsnotere for at rejse kapital til at finansiere deres vækstrejse. Vi er en forening for alle børsnoterede virksomheder - uanset hvilken børs de er noteret på. 


Vi fokuserer på børsnoterede vækstvirksomheder af to årsager:


1) Det danske kapitalmarked for ventureinvesteringer og business angel investeringer er velfungerende og blandt de bedste i Europa. Men danske vækstvirksomheders kapitalrejsning via vækstbørser har stadig meget begrænset succes i forhold til venturekapital og i særdeleshed i forhold til de svenske vækstbørser.


2) Der er stor forskel på valueaktier fra store etablerede noterede selskaber og vækstaktier fra små vækstvirksomheder. Disse forskelle glemmes ofte af både medier, private og professionelle investorer. 


Vores formål er derfor "at være en interesseorganisatorisk stemme for økosystemet af virksomheder, som ønsker eller har valgt at lade sig børsnotere, samt at styrke det danske kapitalmarked for børsnoterede vækstvirksomheder ".


Vi er en interesseorganisation, der taler virksomhedernes sag. Vi tilbyder bl.a. vores medlemmer networking, events, uddannelse, analyser, politisk interessevaretagelse og videndeling.


Foreningen gik i luften i december 2021. 

Vores Mission 

Et stærkt dansk børsmarked for vækstvirksomheder er til gavn for fremtidens vækst og velfærd i Danmark. Et vigtigt alternativ til en række andre finansieringskilder af yngre vækstselskabers udvikling.

 

Vækstselskaber, der vælger at lade sig børsnotere som alternativ til at hente finansiering via ex. venturekapital, ønsker typisk: 1) at bevare den ledelsesmæssige kontrol over virksomheden; 2) at bruge noteringen som en naturlig del af selskabets professionalisering; 3) at begive sig ud på en vækstrejse, hvor det at være noteret giver mulighed for at finansiere rejsen i etaper; og endelig 4) at noteringen og den efterfølgende status giver en attraktiv platform for at markedsføre selskabet i bred forstand.


For investorerne, specielt de private, men også i voksende grad de professionelle, er et stærkt børsmarked for yngre vækstvirksomheder en mulighed for at få et direkte medejerskab af den enkelte virksomhed. Uden et velfungerende børsmarked er investering og ejerskab af den slags virksomheder oftest forbeholdt venture-og kapitalfonde samt andre stærke økonomiske kræfter.Kigger vi på andre lande, som ex. Sverige, så er hele økosystemet rundt om børsmarkedet for yngre vækstselskaber langt mere veludviklet end det pt. er i Danmark. Det betyder, at der er langt flere private i Sverige, der investerer i aktier – og specielt i mindre vækstaktier, som vi kender det fra Nasdaq First North. Man kan næsten kalde det en nationalsport i Sverige, og det er FBV's klare ambition, at foreningen skal arbejde for, at mange flere danskere vil interessere sig for - og investere i - danske vækstselskaber.


Et stærkt børsmarked for vækstselskaber i Danmark kræver bl.a. høj likviditet, dvs., at der er rigtig mange private og stærke professionelle investorer, der er villige til at investere på markedet. Et velfungerende marked betyder bedre adgang til kapital for selskaberne. Det medfører også en demokratisering af ejerskabet og værditilvæksten over tid, dvs. at selv Hr. og Fru Hansen har mulighed for at få del i den gevinst, der skabes af fremtidens vækstselskaber.

Det betyder alt i alt:


Forøget vækst, flere danske arbejdspladser, større beskatningsgrundlag og mere velfærd i Danmark til gavn for alle.

 

Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheders mission er at skabe et attraktivt og stærkt dansk børsmarked for vækstvirksomheder.Foreningens bestyrelse

FBV er de børsnoterede virksomheders interesseorganisation. Bestyrelsen består af otte repræsentanter fra noterede vækstvirksomheder.

Foreningens sekretariat

Mere information om medlemskab?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig med yderligere information

 
 
 
 
Børsnoteret virksomhed
Overvejer notering
Associeret medlem (fx revisor, advisor, etc)
 
 
 

Når du har trykket Send, så modtager du mere information om foreningens vedtægter, etiske retningslinjer og kontigentmodel.